Editorial BoardEditor in Chief:

Milan Kozánek
Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences
Dúbravská cesta 9, 842 06 Bratislava, Slovakia
Tel: +421 2 5930 2638
Fax: +421 2 5930 2646
E-mail: milan.kozanek@savba.sk

Executive editor:

Fedor Čiampor
Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences
Dúbravská cesta 9, 842 06 Bratislava, Slovakia
Tel: +421 2 5930 2637
E-mail: f.ciampor@savba.sk

English language editor:

Alan E. Mill
Great Britain

Editorial Board:

A. Belcari (Italy), B.V. Brown (USA), V. Jánský (Slovakia), M. A. Jäch (Austria), S. Kalúz (Slovakia), J. Kodada (Slovakia), H. Laufer (USA), R. Rozkošný (Czech Republic), I. Rychlík (Slovakia), M. Sasakawa (Japan), I. Valachová (Slovakia), Ľ. Vidlička (Slovakia), A. P. Vogler (UK), D. Žitňan (Slovakia)
Webmaster:

Questions or comments about this web page should be directed to Ivana Valachová